Blad1

BESLUTSHJÄLP VID VAL AV UTGIVNINGSSÄTT  
Fyll i de gula fälten!
(Läs gärna instruktionerna nedan innan du börjar för att få ett så rättvisande resultat som möjligt)
 
Subjektivt upplevd möjlighet
(skriv in procenttalet i tabellen)
Förlagsfinansierad förlagsutgivning Medfinansierad förlagsutgivning Egenutgivning Subjektv värdering
(1=inte viktigt alls, 10=viktigast av allt)
Poäng  
Chans att bli utgiven
(värdera från 1 till 100%)
Hur viktigt är det för mig att bli utgiven
(1-10)
 
Chans att slippa finansiera utgivningen själv
(1-100%)
Hur viktigt är det för mig att slippa satsa pengar
(1-10)
 
Chans att gå plusminus noll (ekonomiskt)
(1 - 100%)
Hur viktigt är det för mig att gå plussminus noll
(1-10)
 
Chans att tjäna >300.000kr per utgiven bok på författarskapet
(1-100%)
Hur viktigt är det för mig att tjäna> 300.000kr per utgivning
(1-10)
 
Chans att hinna ge ut och marknadsföra en bok varje 15-18:e månad med nuvarande livssituaton (1-100%) Hur viktigt är det för mig att ge ut en bok var 15-18:e mån
(1-10)
 
Chans att få vara med och påverka omslag, inlaga, layout mm.
(1-100%)
Hur viktigt är det för mig att vara med och påverka
(1-10)
 
Chans att kunna ge ut en snygg välredigerad bok jag är stolt över
(1-100%)
Hur viktigt är det för mig att boken når högsta kvalitet
(1-10)
 
Antal poäng
(Högre poäng = större chans att nå ditt önskade läge dvs den utgivningsform som passar bäst)
     
Kortfattad instruktion
Tanken är att var och en, utifrån sitt nuläge (publicerad författare eller debutant, vem som helst), skall göra sin bästa subjektiva bedömning utifrån erfarenhet, tro, fakta osv om hur egenpublicering, medfinansierad publicering, eller förlagsfinansierad publicering skiljer sig åt. Resultatet kommer att variera mycket från person till person.
 
De sju frågorna är utformade för att utforska din kunskap om och inställning till dimensionerna:
-        Att bli utgiven överhuvudtaget
-        Risk att förlora pengar
-        Chans att tjäna pengar
-        Tid att skriva
-        Inflytande
-        Kvalitet
Varje fråga är utformad så att du först skall göra en bedömning av hur stor chansen är för just dig, inte generellt, att de tre utgivningsformerna uppfyller frågeställningen. Därefter tar du ställning till hur viktig den parametern är för just dig. Programmet gör en enkel multiplicering av chans och värdering för varje fråga och utgivningsfor. När du svarat på alla frågorna får du en totalsumma som indikerar vilken utgivningsform som skulle kunna passa dig bäst. Men notera vänligen att detta inte är ett validerat verktyg utan snarare ett självtest som kan bidra till personlig reflektion runt de olika utgivningsformernas styrkor och svagheter. Jag tar inget ansvar för eventuella beslut baserade på användandet av detta verktyg :-)  
Tycker du att testet var bra eller dåligt? Ge mig gärna feedback på magnus@jahnsson.com